Trajnostno sodelovanje s podjetjem Treecelet

Nepremičninska agencija Lunar s ponosom predstavlja sodelovanje s podjetjem Treecelet, ki se ukvarja s saditvijo dreves po celem svetu. Ta novi korak za našo agencijo predstavlja izjemno priložnost za prispevanje k zeleni in trajnostni prihodnosti. Kot nepremičninska agencija, ki deluje v dinamičnem in naprednem okolju, je naše podjetje Lunar vedno odprto za različne pristope in projekte, ki prispevajo k izboljšanju našega okolja. Skupaj s Treecelet si prizadevamo za trajnostno prihodnost in boljši jutri, tako za nas in kot za naše prihodnje
generacije.

Sodelovanje z Treecelet nam omogoča, da se aktivno vključimo v trajnostne projekte in prispevamo k ohranjanju narave in okolja. Drevesa igrajo ključno vlogo v ohranjanju okolja in naravnih virov, saj pomembno vplivajo na kakovost zraka, zmanjšujejo količino ogljikovega dioksida v ozračju in prispevajo k biotski raznovrstnosti. Prepričani smo, da je saditev dreves ena najboljših rešitev za ohranjanje našega okolja in podpiranje trajnostne prihodnosti.

Sodelovanje z Treecelet ne prispeva le k ohranjanju okolja, temveč tudi k skrbi za lokalno skupnost. Podjetje Treecelet zaposluje lokalne delavce, kar pomeni, da lahko prispevamo tudi k ustvarjanju novih delovnih mest in pomoči pri zaposlovanju lokalnih prebivalcev. Za Lunar je sodelovanje z Treeceletom pravi korak v smeri trajnostne prihodnosti in skrbi za okolje. Verjamemo, da lahko skupaj sodelujemo in pripomoremo k izboljšanju našega okolja, ohranjanju naravnih virov in podpiranju trajnostne prihodnosti.