Whitepaper preveden v Slovenščino

Bitcoin: elektronski gotovinski sistem enakovrednih

partnerjev

 

Satoshi Nakamoto satoshin@gmx.com www.bitcoin.org

Prevedeno v slovenščino iz bitcoin.org/bitcoin.pdf – Bitcoin društvo Slovenije - bitcoin.si

 

Izvleček. Različica elektronskega denarja, ki bi delovala izključno v omrežju enakovrednih partnerjev, bi omogočala pošiljanje spletnih plačil neposredno od enega do drugega uporabnika brez posredovanja finančne institucije. Del rešitve predstavljajo digitalni podpisi, vendar pa se glavne koristi teh izgubijo, če je za preprečevanje dvojne porabe še vedno potrebna zaupanja vredna tretja oseba. Kot rešitev problema dvojne porabe predlagamo uporabo omrežja vsak z vsakim. To omrežje označuje transakcije s časovnimi žigi tako, da jih zgoščuje v tekočo verigo dokazov o delu, pri čemer dokaz o delu temelji na tovrstnem zgoščevanju. Tako oblikuje zapis, ki ga ni možno spremeniti brez ponovne izvedbe dokaza o delu. Najdaljša veriga ne služi le kot dokaz zaporedja pričujočih dogodkov, ampak tudi dokazuje, da izvira iz največjega bazena procesorske moči. Vse dokler večino računske moči nadzorujejo vozlišča, ki ne sodelujejo z namenom, da bi napadla omrežje, bodo ta tvorila najdaljšo verigo in prehitevala napadalce. Samo omrežje potrebuje minimalno strukturo. Sporočila se posredujejo po najboljših močeh. Vozlišča lahko po želji zapustijo in se ponovno pridružijo omrežju, pri čemer se kot dokaz tega, kaj se je zgodilo v času njihove odsotnosti, sprejme najdaljša veriga dokazov o delu.

S klikom na spodnjo povezavo lahko preberete celoten dokument.

BITCOIN WHITEPAPER